Vanaf 1 juli instroomeis op taalniveau bij Aventus

Vanaf 1 juli 2024 gaat Aventus werken met een (taal)instroomeis voor studenten die Nederlands als tweede taal hebben en korter dan 5 jaar in Nederland zijn of instromen vanuit ISK, VWN of AZC.  

Aventus hanteert vanaf 1 juli 2024 een eis van taalniveau A1 voor Entree en Taal (het voorschakeltraject voor de reguliere Entree opleiding met een profiel) en taalniveau A2 als doorstroomeis naar de reguliere Entree opleiding met een profiel.

Dit betekent dat er na aanmelding een taaltoets afgenomen gaat worden bij alle anderstalige studenten, voordat deze studenten officieel toegelaten worden op de opleiding van Aventus. Als de resultaten van deze toets bekend zijn krijgt de student te horen of er onderwijs gevolgd kan worden bij Aventus. Studenten die niet voldoen aan dit taalniveau worden terugverwezen naar de gemeente van herkomst om via die gemeente een traject te gaan volgen om het taalniveau te verhogen.

Aventus wil elke student de mogelijkheid bieden een opleiding goed te kunnen volgen, succeservaringen op te doen en te kunnen toewerken naar een diploma of een plek op de arbeidsmarkt. Daarvoor is voor ieder individu de juiste aandacht en begeleiding nodig, wat haalbaar is indien instromende studenten al over het minimale taalniveau A1 beschikken. Onze partners in de regio bieden alternatieve taaltrajecten aan. Taalonderwijs blijft tegelijkertijd een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen.

Alle studenten die zich aanmelden t/m 30 juni 2024 worden nog toegelaten zonder instroomtoets. Aanmeldingen vanaf 1 juli 2024 moeten verplicht de instroomtoets maken voor toelating bij Aventus.