03 juli 2025

Infomiddag vavo | Deventer

van 13:00 uur tot: 16:00 uur

Kom donderdag 3 juli 2025 naar de Infoavond speciaal voor geïnteresseerden in vavo (Aventus Lyceum).


Meer informatie en het aanmelden voor dit event volgt in een later stadium.