Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI-status

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus (Aventus) is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs hun giften aan Aventus aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Contactgegevens

Postadres:

Postbus 387
7300 AJ  Apeldoorn

Bezoekadres:

Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ  Apeldoorn
088-2836887
Online contact

Fiscaal nummer: 8076.64.467

Nummer Kamer van Koophandel: 08081144

 

Doelstelling, missie en visie van Aventus

Missie
Onze missie is het fundament voor onze strategie:

"Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving"

Cultuurwaarden
Aventus herken je in hoe wij onze missie en strategie in praktijk brengen. Onze cultuurwaarden zijn hiervoor leidend.

  • Nieuwsgierig: Wij willen leren, inspireren, uitdagen en uitgedaagd worden. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar elkaar en de wereld om ons heen. Wij gaan op zoek naar vernieuwing, om onszelf, ons onderwijs en Aventus van goed tot beter te maken.
  • Ambitieus: Ambitie krijgt bij Aventus de ruimte. Wij ontwikkelen ons en pakken onze kansen om het onderwijs en de dienstverlening aan onze studenten verder te verbeteren.
  • Samen: Wij gebruiken elkaars kracht en talent en werken samen aan een goede school voor onze studenten. Met onze partners in de regio houden wij ons onderwijs toekomstgericht.
  • Aandacht: Wij hebben aandacht voor onze studenten en voor elkaar. Met de ander zoeken wij naar optimaal resultaat. Dat komt onze studenten en Aventus ten goede.

Onze visie op 2020
Voor een succesvolle (leer)loopbaan geven wij onze studenten toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden mee. Zij leren regie nemen over hun ontwikkeling, in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

 

Beleidsplan van ROC Aventus

Alle informatie over ons beleid vindt verder in ons beleidsplan 2016 - 2020 “Klaar voor de toekomst”.

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Alle informatie over bestuur en toezichthouders van ROC Aventus vindt u verder in ons jaarverslag en op onze website.

 

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

De financiële verantwoording en beloningsbeleid vindt u in ons jaarverslag.

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten

Verslag van uitgevoerde actualiteiten vindt u in ons jaarverslag.