Lancering Practoraat Data, Energietransitie en Circulariteit

Maandag 17 juni heeft Aventus officieel het startschot gegeven voor het Practoraat Data, Energietransitie en Circulariteit. Deze nieuwe leer- en onderzoeksomgeving sluit naadloos aan bij de visie van Aventus om studenten voor te bereiden op een duurzame toekomst.


Vooruitstrevende projecten en samenwerking


“We geven vandaag het startschot, maar het mooiste is dat de eerste voorbeelden er al zijn,” zegt practor Bert Jimmink. “Het practoraat ziet samenwerking als een kernwaarde. Docenten, studenten, medewerkers van bedrijven en lokale overheden werken samen aan onderzoek en projecten gericht op nieuwe innovaties en technieken. Deze zijn nu nog geen onderdeel van het curriculum, maar door deze samenwerking brengen we daar verandering in.”

In het practoraat participeren op dit moment vier docent-onderzoekers. Zij maken ook deel uit van het Innovatieteam van de sector Techniek en Mobiel van Aventus. Vanuit het Innovatieteam ondersteunen zij docenten en onderwijsteams met het doen van onderzoek en het implementeren van projecten en zijn ze facilitator bij Learning Communities.

De Learning Community Duurzaam en Circulair Bouwen is een belangrijk onderdeel van dit initiatief. Nick van Bruggen van Lagemaat en Marcel Telgen van Aventus zijn enthousiast over de mogelijkheden. “We versterken elkaar en dit doen we allemaal voor studenten. Dit is zo belangrijk voor het onderwijs van de toekomst. De studenten die straks afstuderen bij Aventus moeten weten hoe ze circulair moeten bouwen. En nu zie je dat te weinig terug in het onderwijs,” vertelt Marcel. In 2030 moet 50% met circulair materiaal gebouwd worden en in 2050 zelfs 100%. Het is daarom cruciaal dat onze studenten hiermee in aanraking komen tijdens hun opleiding bij Aventus.

 

Onderzoeksgebieden en impact


Het practoraat richt zich op vier onderzoeksgebieden:
 

  1. Toepassing van DC-techniek
  2. Toepassing van waterstoftechnieken
  3. Adaptieve technieken en hergebruik van materialen
  4. Circulair bouwen en verduurzamen van bestaande gebouwen

De impact van DC-techniek op netcongestie is onderzocht door Maurits ten Thije, student bij de Universiteit van Amsterdam. “Toepassing van gelijkstroom kan het verminderen van netcongestie bevorderen, wat gevolgen heeft zoals spanningsdaling en stroomuitval,” aldus Ten Thije. De uitkomsten van het onderzoek worden door het mbo vertaald naar een praktische uitvoering. In het schooljaar 2024-2025 gaan studenten van Aventus daadwerkelijk een keuken bouwen die werkt op DC (gelijkspanning), dit op het New Tech Park in Apeldoorn. Concrete producten waarmee de mbo-studenten aan de gang gaan, zijn de laadinfra en batterijtechnologie in het personen- en goederenvervoer. Ook zal gelijkspanning binnen de gebouwde omgeving steeds meer ingezet worden, zoals de hierboven genoemde DC-keuken.

 

Praktische toepassingen en toekomstperspectief


Bert Jimmink onderstreept het belang van samenwerkingspartners voor het succes van het practoraat. “Soms gaat het met vallen en opstaan, maar ik ben ervan overtuigd dat het een succes wordt,” zegt Jimmink. “We zitten met dit practoraat aan de voorzijde van een beweging, een verandering. In deze beweging zijn de huidige zekerheden niet altijd meer aanwezig, vaste vakken en een vast programma proberen we los te laten.”

 

Meer weten?


Heb jij een onderzoeksvraag voor het practoraat? Neem gerust contact op met Bert Jimmink: b.jimmink@aventus.nl.

Voor meer informatie over het Practoraat Data, Energietransitie en Circulariteit, bezoek onze website: Practoraat Data, Energietransitie en Circulariteit | Aventus.